Gran escolla de especias e herbas aromáticas. Algunhas delas serven tanto para condimentar os nosos pratos como para facer infusión.