Escolla de meles ecolóxicas da montaña de Galicia.
Diferentes variedade florais, castiñeiro ou breixo.

Pole ecolóxico multifloral. Envasado ou a granel.
Procedente da montaña Galega.

Non se atoparon produtos que concorden coa selección.