Neste apartado poderás atopar gran variedade de bebidas ecolóxicas.
Zumes e refrescos, bebidas vexetais, lácteos e outros derivados e tamén algunhas bebidas alcólicas como viño ou cervexa.